Privātuma politika

1. Ievads

1.1. SIA „BeautyArt“ ciena Jūsu konfidencialitāti un cenšas, lai Klienti un Apmeklētāji būtu par to pārliecināti, tāpēc ievāc, uzglabā, izmanto un atklāj Jūsu personas datus, tostarp Personisko informāciju, kuru Jūs sniedzāt izmantojot Pārdevēja pārvaldīto elektronisko tirdzniecības platformu (sistēmu), kas darbojas tiešsaistes vidē un ir pieejama mājas lapā www.beautyart.lv tikai tā, kā tas aprakstīts šajā Privātuma politikā.

1.2. Pārdevējs nodrošina Apmeklētāju un Klientu Personiskās informācijas, kas tika iesniegta izmantojot Vietnes līdzekļus, drošību un konfidencialitāti saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un nosacījumiem. Privātuma politika ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa, kuras mērķis ir aizsargāt un aizstāvēt Vietnes Klientu un Apmeklētāju Personisko informāciju no nesankcionētas izmantošanas.

1.3. Pārdevējs ir personas datu pārvaldnieks. Kā personas datu pārvaldnieks, Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt Apmeklētāju un Klientu Personas datus, tostarp, bet ne tikai: elektroniskās tirdzniecības un tiešā mārketinga, kā arī citos nolūkos, šajā Privātuma politikā un/vai jebkurā citā Noteikumu dokumentā norādītajā kārtībā.

1.4. Nododot Personisko informāciju caur Tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka piekrītat Privātuma politikai un Noteikumiem, kā arī apliecināt, ka Jūsu Personiskā informācija tiktu apstrādāta Privātuma politikā noteiktajā kārtībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Privātuma politika ir saistoša jebkurai personai, kura apmeklē Tīmekļa vietni un/vai izmanto tur esošos rīkus, iegādājas Preces un citādi izmanto Vietni vai tās daļu, kā arī jebkādus pakalpojumus, rīkus vai jebkuru citu Tīmekļa vietnes saturu. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, Jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni un jebkurus pakalpojumus, rīkus, kas ir pieejami Tīmekļa vietnē vai jebkuru citu Tīmekļa vietnes saturu.

1.5. Pārdevējs var apstrādāt Jūsu Personisko informāciju ne tikai tajā valstī, kurā tā tika ievākta, bet arī citās valstīs, uz kurām attiecas mazāk stingri tiesību akti, kas regulē Personiskās informācijas apstrādi. Izmantojot Tīmekļa vietni, Klients piekrīt ar iepriekš minētās informācijas nodošanu ārpus Klienta valsts robežām.

1.6. Ja Jūs vēlaties Mūs informēt par Privātruma politikas pārkāpšanu, ja rodas jautājumi, pretenzijas, vai Jums ir nepieciešama Mūsu palīdzība attiecībā uz Privātuma politikas interpretāciju vai tās piemērošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected] vai sūtiet uz adresi: SIA „BeautyArt”, Baznīcas 24, Rīga, LV-1010, Latvija. Mēs atbildēsim uz Jūsu jautājumiem, kas saņemti rakstiski, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas.

2. Definīcijas

2.1. Privātuma politikā definīcijas un izteicieni tiek kapitalizēti Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā, citos Noteikumu dokumentos un/vai citās prasībās un instrukcijās, kuras ir pieejamas Tīmekļa vietnē, izņemot gadījumus, cik šajā dokumentā, ieskaitot tā preambulu, kapitalizētām definīcijām tiek piešķirta turpmāk norādīta nozīme:

2.1.1. Personas dati - Personiskā informācija par Apmeklētāju un/vai Klientu, kas ir fiziska persona. Personas dati tiek uzskatīti par jebkuru informāciju, kas attiecas uz fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods, vienu vai vairākas personai raksturīgas fiziskās, fizioloģiskās, psiholoģiskās, ekonomiskās, kulturālās vai sociālās zīmes.

2.1.2. Sīkfaili (angļu: „Cookies”) ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti uz Jūsu pārlūkprogrammu un saglabāti Jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē. To mērķis ir palīdzēt vietnēm atcerēties Jūsu iepriekšējās darbības.

3. Anonimitāte un automātiskā anonīmās informācijas apstrāde

3.1. Vietnē instalētie rīki ļauj to izmantot anonīmi, t.i. izmantot tādā veidā, kas nozīmē, ka Vietnes rīki par Jums ievāks tikai Anonīmu informāciju. Vietni anonīmi var izmantot gan Apmeklētāji, gan Klienti. Jūs varat Vietni izmantot anonīmi, kamēr neesat pieņēmuši lēmumu Tīmekļa vietnē veikt darbības, kas prasa atklāt Jūsu Personisko informāciju (piemēram, iesniegt Preču pasūtījumu (ieskaitot Preču pasūtījuma iesniegšanu izmantojot Viesa tiesības).

3.2. Tīmekļa vietne automātiski nesavāc nekādu Jūsu Personisko informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Tīmekļa vietne automātiski apkopo šādus Anonīmus datus par Jums:

3.2.1. sīkfailā esošos datus. Plašāku informāciju par Sīkfailu izmantošanas politiku skatiet Privātuma politikas sadaļā Sīkfailu politika;

3.2.2. Tīmekļa vietne var arī apkopot informāciju, tiešsaistes žurnālus (angļu: „Logs“), ko parasti apkopo sistēmas administrators. Informācija, kas atrodas tiešsaistes žurnālos, var arī uzglabāt IP adresi, pieslēgšanās platformu un interneta pārlūkprogrammu, interneta pakalpojumu sniedzēju un lapas adresi, no kuras Apmeklētājs, nonāca uz Tīmekļa vietni.

3.2.3. Dažas Vietnes apakškategorijas un citi saziņas veidi ar Klientu var ietilpt tā sauktajos „Web Beacons”. Web Beacons tiek izmantoti, lai novērtētu Pārdevēja reklāmas efektivitāti. Šie dati netiks saistīti ar Jūsu sniegto Personisko informāciju. Šie dati tiks arhivēti un izmantoti statistiskai analīzei un globālās Vietnes Apmeklētāju un/vai Klientu kustības novērtēšanai. Web Beacons ļauj apkopot tādu informāciju, kā IP adrese, URL lapas numurs, Vietnes ielādes laiks, pārlūkprogrammas tips un informācija, kas atrodas sīkdatnēs.

4. Ievākšana un izmantošana

4.1. Katru reizi, kad Apmeklētājs un/vai Klients nonāk Vietnē, Pārdevēja serveris īslaicīgi saglabā informāciju par ierīci, kas ir pieslēdzies t. i. Anonīmo informāciju, kas norādīta Konfidencialitātes politikas 3.2.punktā. Šajā procedūrā neatkarīgi no Apmeklētāja un/vai Klienta darbības, Anonīmā informācija tiek automātiski apkopota un saglabāta tik ilgi, kamēr tā tiek automātiski un/vai manuāli izdzēsta. Šī Anonīmā informācija tiek ievākta un apstrādāta, lai Apmeklētājs un/vai Klients varētu piekļūt Tīmekļa vietnei, lai garantētu pastāvīgu sistēmas drošību un stabilitāti, būtu iespējama tīkla infrastruktūras tehniskā administrēšana, kā arī lai optimizētu Tīmekļa vietnes un, vienlaikus, Pārdevēja darbību un iekšējiem statistikas nolūkiem. Turklāt IP adresi var izpētīt un izmantot Noteikumu pārkāpšanas, uzbrukumu Vietnes infrastruktūrai gadījumā, statistikas nolūkos un citos gadījumos, ja tas paredzēts šajā Privātuma politikā vai piemērojamajos tiesību aktos.

4.2. Kad Klients veic pasūtījumu, Pārdevējs ievāc un uzglabā Personisko informāciju, kura identificē Klientu. Tādā gadījumā var tikt ievākta un uzglabāta šāda Personiskā informācija par Jums:

4.2.1. vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, cita kontaktinformācija;

4.2.2. ja Klients vēlas saņemt Faktūrrēķinu par nopirktajām/iegādātajām Precēm, Faktūrrēķinu izrakstīšanas un pieņemšanas nolūkiem - finanšu informācija, kuru Jūs sniedzat, iegādājoties Preces;

4.2.3. informācija par Jūsu veiktajām darbībām, kuras Jūs, kā Vietnes Klients, veicat (ieskaitot Preču pirkšanas vēsturi);

4.2.4. Vietnes administrēšanas mērķiem Pārdevējs var arī apkopot informāciju par ierīci, kuru Jūs izmantojat, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei (piemēram, personālais dators, klēpjdators, mobilais tālrunis uc);

4.2.5. cita informācija, kas attiecas uz Jūsu darbībām Tīmekļa vietnē, iegādājoties Preces, izmantojot Vietni, ieskaitot ierīces identifikācijas numuru, lapas skatījumu statistiku un datus par standarta pieslēgšanās informāciju;

4.2.6. papildu informācija no Jums vai par Jums, kas šajā dokumentā nav atsevišķi aprakstīta (piemēram, informācija, kas attiecas uz Jūsu pieprasījumu Pārdevējam);

4.2.7. cita informācija, kuru Jūs iesniedzat Tīmekļa vietnē, ieskaitot izvēli saņemt vai nesaņemt Pārdevēja reklāmas piedāvājumus, kā tas noteikts Privātuma politikas sadaļā Reklāma un tiešsaistes aptaujas.

4.3. Galvenais Jūsu Personiskās informācijas ievākšanas mērķis ir nodrošināt to, lai operācijas, kas tiek veiktas Tīmekļa vietnē iegādājoties Preces, būtu bez traucējumiem un nepārtrauktas, visas operācijas būtu drošas, efektīvas un pielāgotas. Jūs piekrītat un apstiprināt, ka Pārdevējs ir tiesīgs izmantot Jūsu Personisko informāciju, ieskaitot to, kas norādīts Privātuma noteikumu 4.2. punktā, izmantot šādiem nolūkiem:

4.3.1. lai atpazītu Klientus Tīmekļa vietnē;

4.3.2. lai izpildītu Preču pasūtījumus, pārdodot un piegādājot Preces Klientam un nodrošinot pieeju pakalpojumiem un informācijai, kuru piedāvā Tīmekļa vietne;

4.3.3. lai pilnveidotu Vietni, lai to pielāgotu Jūsu vajadzībām, t.i. pielāgojot, novērtējot un uzlabojot i) Preču pirkšanas-pārdošanas darījumu izpildi, izmantojot Vietnes rīkus; (ii) Tīmekļa vietnes pakalpojumus; iii) Vietnes saturu; un (vai) iv) reklāmu;

4.3.4. lai izskatītu sūdzības, ja tādas ir;

4.3.5. lai pārbaudītu datus, kas tika atsūtīti no Tīmekļa vietnes;

4.3.6. lai veiktu Klientu demogrāfisko izpēti;

4.3.7. lai novērstu, atklātu un izmeklētu iespējami aizliegtas vai nelikumīgas darbības Tīmekļa vietnē;

4.3.8. lai informētu Jūs par Pārdevēja precēm;

4.3.9. lai izmantotu tiešo mārketingu ar Jūsu individuālo piekrišanu;

4.3.10. lai sniegtu citus Vietnes pakalpojumus un palīdzību Jums citos nolūkos, kas norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī citiem mērķiem, kas norādīti konkrētajā gadījumā, kad tiek apkopota informācija.

4.4. Personiskās informācijas, kas norādīta Konfidencialitātes politikas 4.2. punktā, iesniegšana un piekrišana to apstrādāt ir brīvprātīga, tomēr tā ir nepieciešama, lai Jūs varētu pienācīgi un pilnībā izmantot Vietni, ieskaitot arī to, ka Pārdevējs var pareizi izpildīt Jūsu iesniegtos Preču pasūtījumus.

4.5. Pārdevējs uzglabā faktiskos datus par Jūsu pasūtījumiem, tomēr, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību, Pārdevējam nav tiešas piekļuves šādiem datiem

4.6. Informācija, ko Pārdevējs apkopo Jums piedaloties aptaujās, arī tiek izmantota, lai uzlabotu Tīmekļa vietnes pakalpojumus, apmierinātu Klientu vajadzības un vēlmes, ieskaitot informācijas izmantošanu tiešā mārketingā, ciktāl tas attiecas uz Jums sniegtajiem pakalpojumiem Tīmekļa vietnē.

4.7. Saskaņā ar Privātuma politiku, Pārdevējam ir tiesības izmantot Jūsu Personisko informāciju iekšējiem mērķiem, tai skaitā sazināšanos ar Jums pa e-pastu, lai informētu Jūs par Preču atjauninājumiem un sniegtu informāciju, kas saistīta ar elektroniskās tirdzniecības darījumiem, kurus Jūs veicat Tīmekļa vietnē utt.

5. Reklāma un tiešsaistes aptaujas

5.1. Pārdevējs trešajām personām nesniedz piekļuvi Jūsu Personiskajai informācijai, kā arī bez Jūsu atsevišķas atļaujas nepārdod nekādu informāciju par Jums.

5.2. Tikai pēc Jūsu atsevišķas piekrišanas, kas tika iesniegta aizpildot reģistrācijas veidlapu vai citā veidā (piem., tā sauktajā „check-box” logā ), uz Jūsu norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru sūtīsim Jums Pārdevēja komerciālo/reklāmas informāciju - jaunumus un citu. Ar Jūsu piekrišanu šādu informāciju (piemēram, jaunumus) Jums nosūtīsim izmantojot īsziņas un/vai uz Jūsu e-pasta adresi. Jūsu piekrišana, kura dod mums iespēju nosūtīt šādu informāciju Jums, ir brīvprātīga un nav nepieciešama Preču pasūtījumu izpildei, un to var jebkurā laikā atcelt. Ja Jūs nesniegsiet atsevišķu piekrišanu, bet vēlāk nolemsiet, ka vēlaties saņemt šajā punktā norādīto komerciālo/reklāmas informāciju no Pārdevēja, vai, ja Jūs nolemsiet atteikties no šīs informācijas saņemšanas, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt mums pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].

5.3. Jebkurā gadījumā Jūs nedrīkstat atteikties no Pārdevēja saņemt administratīvo informāciju, kas attiecas uz Preču iegādi, Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem vai Tīmekļa vietni (ieskaitot Noteikumus). Turklāt Jūs nedrīkstat atteikties no Pārdevēja sūtītajiem ziņojumiem, kuros ir juridiska informācija, kas saistīta ar Preču iegādi.

5.4. Lai apkopotu informāciju par to, kam Apmeklētāji un/va) Klienti dod priekšroku, iegādājoties Preces, Pārdevējs var piedāvāt Apmeklētāju un/vai Klientu aptaujas. Šīs aptaujas nav obligātas. Ja jūs nolemjat piedalīties šādās aptaujās, Jūsu atbildes paliks anonīmas, ja vien konkrētā aptaujā nav norādīts citādi. Mēs varam arī organizēt aptaujas atbilstoši noteiktām prasībām, kur Klienti var tikt lūgti sniegt kontaktinformāciju vai demogrāfisko informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pasta adresi. Jebkurā gadījumā Pārdevējs šādu informāciju nesniegs nevienai trešai personai, ja konkrētajā gadījumā nav paredzēts citādi.

6. Informācijas atklāšana

6.1. Pārdevējam ir tiesības atklāt Jūsu Personisko informāciju, ja to pieprasa piemērojamie likumi, kā arī īstenojot likumīgus un pamatotus Pārdevēja politikas noteikumus, t.i. tās, kuras atbilst tiesību aktu prasībām, piemēram, atbildot uz saņemtajām sūdzībām vai citām sūdzībām, pārkāpjot trešo personu tiesības vai likumīgās intereses, vai lai aizsargātu citas personas, to likumīgās intereses vai īpašumu.

6.2. Ar Jūsu atsevišķu piekrišanu, kā tas noteikts Privātuma politikas 4.3.9. punktā, Pārdevējam ir tiesības atklāt Jūsu Personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkos.

6.3. Jūs piekrītat un apstiprināt, ka Pārdevējs var sniegt Jūsu Personisko informāciju:

6.3.1. Pārdevēja partneriem - trešajām personām, kuras Pārdevējs, izpildot Preču pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus, izmanto kā Pakalpojumu sniedzējus Trešo personu pakalpojumiem (partneriem, kas nodrošina Preču piegādi, maksājumu apkopošanu, citus Klienta pasūtītos pakalpojumus, kā arī Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Vietnes atbalsta un/vai uzturēšanas, citus pakalpojumus, kas palīdz Pārdevējam attīstīt savu darbību vai veikt citas operācijas Tīmekļa vietnē);

6.3.2. citām trešajām personām, kad Jūs iesniedzat atbilstošu pieprasījumu iesniegt Jūsu Personisko informāciju (vai trešajām personām, par kurām jums ir skaidri paziņots citādā veidā un par informācijas sniegšanu ir panākta vienošanās izmantojot konkrētu pakalpojumu);

6.3.3. tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto kārtību un vajadzības gadījumā novērst vai izmeklēt noziedzīgus nodarījumus;

6.3.4. strukturālām Pārdevēja nodaļām vai saistītajām filiālēm;

6.3.5. citiem uzņēmumiem, ja Pārdevējs apvienojas ar citu juridisku personu, ja Pārdevējs iegūst citu juridisku personu, vai ja Pārdevēju iegūst cita juridiska persona, vai arī gadījumos, kad Tīmekļa vietne vai īpašums, kas saistīts ar Tīmekļa vietni, tiek nodots.

6.4. Šīs Konfidencialitātes politikas 6.3. punktā norādītajos gadījumos Pārdevējs nodos minimālu Jūsu Personiskās informācijas apjomu. Ja nav Jūsu skaidras piekrišanas (iepriekšējas vai atsevišķas), Pārdevējs nepārdos, neiznomās un turpmāk neizplatīs Jūsu Personisko informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Privātuma politikas noteikumu īstenošanai, vai būs Pārdevēja juridisks pienākums to izdarīt.

6.5. Klienta norādītie dati un informācija ir zināmi tikai Klientam, Pārdevējam un Pārdevēja partneriem, kuriem jāglabā šo datu konfidencialitāte, un par viņu darbībām ir atbildīgs Pārdevējs. Pārdevējs garantē, ka, kamēr Klients nav ievietojis komentārus vai citu saturu Tīmekļa vietnē, kas būs redzami citām personām, kuras izmanto Tīmekļa vietni, kopā ar datiem, kas tiks sniegti šādā gadījumā, Pārdevējs nevienam neatklās Klienta norādītos datus un informāciju izņemot gadījumus, kad to pieprasa subjekti, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kuriem ir tiesības saņemt šādu informāciju no Pārdevēja.

7. Datu aizsardzība

7.1. Pārdevējs vispirms cenšas nodrošināt Apmeklētāju un/vai Klientu datu drošību. Lai nodrošinātu nosūtāmās informācijas un datu drošību, Pārdevējs īsteno drošības un organizatoriskus pasākumus, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas drošības apdraudējumam. Pārdevējs izmanto pamatotus fiziskos, elektroniskos un procesuālos līdzekļus un metodes, lai aizsargātu pieejamo informāciju (tostarp Anonīmo informāciju) no zaudējumiem, zādzībām vai jebkādu neatļautu izmantošanu, izpaušanu vai grozīšanu.

7.2. Visi savienojumi, kas saistīti ar Klienta maksājuma izpildi pēc Klienta izvēles, notiks izveidojot drošu savienojumu ar izmantotu vietni.

7.3. Lūdzu ņemiet vērā, ka neskatoties uz to, ka Pārdevējs izmanto iepriekš minētos pamatotus līdzekļus, Pārdevējs nevar garantēt un negarantē Jūsu Personiskās informācijas drošību, jo tā tiek sniegta vai savākta tiešsaistē.

7.4. Jums ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja sniegt Jums visu informāciju par Jūsu datiem, kurus pārvalda Pārdevējs. Klientiem ir arī tiesības pieprasīt šādus datus mainīt, papildināt, atjaunināt vai dzēst, kā arī labot kļūdas. Klientiem ir arī iespēja iebilst pret Personiskās informācijas apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]

8. Sīkfailu politika

8.1. Vietne izmanto Sīkfailus. Pārdevējs izmanto Sīkfailus šādiem mērķiem:

8.1.1. pareizai Tīmekļa vietnes darbībai un Jūsu pārlūkošanas uzlabošanai (piemēram, Jūsu sesija pēc pieteikšanās saglabāšanai, Jūsu iestatījumu atgādinājumam utt.);

8.1.2. reklāmai un tiešam mārketingam;

8.1.3. Vietnes statistikas datu ievākšanai un Tīmekļa vietnes pilnveidošanai;

8.1.4. Tīmekļa vietne izmanto „Google Inc.“ (turpmāk tekstā „Google“) izstrādāto „Google Analytics” programmu, kuru izmantojot tiek veiktas tīmekļa vietņu analīzes pakalpojumi. „Google Analytics“ izmanto Sīkfailus, kas ļauj analizēt, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni. Sīkfailu ģenerētā informācija par to, kā Jūs izmantojat Vietni (kopā ar IP adresi), tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek apkopota. Google izmantos šo informāciju, lai varētu analizēt, kā Jūs izmantojat Tīmekļa vietni, sagatavot pārskatus par Vietnes popularitāti tās operatoram un veikt citus ar Tīmekļa vietni un tās izmantošanu saistītos pakalpojumus. Google var pārsūtīt šo informāciju trešajām personām, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai ja šīs trešās personas apstrādā informāciju Google vārdā. Google nepiesaistīs Jūsu IP adresi ar citiem pieejamiem Google datiem. Veicot noteiktus iestatījumus savā pārlūkprogrammas programmatūrā, Jūs varat nepieļaut Google ieviest Sīkfailus, taču ņemiet vērā, ka tādā gadījumā Jūs, visticamāk, nevarēsiet pilnībā izmantot visas Vietnes funkcijas. Izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat un apliecināt, ka visus datus, kas attiecas uz Jūsu darbību Vietnē, Google var izmantot iepriekš minētajiem mērķiem un metodēm.

8.2. Visi Vietnē izmantotie Sīkfaili var būt pagaidu vai pastāvīgi:

8.2.1. Pagaidu Sīkfaili ir derīgi un netiek izdzēsti, kamēr Jūs pārlūkojat tīmekļa pārlūkprogrammu;

8.3. Izmantojot Tīmekļa vietni Jūs apstiprināt, ka piekrītat un ļaujat Pārdevējam Jūsu termināliekārtā (datorā, tālrunī uc) ierakstīt Sīkfailus.

8.4. Jūs varat jebkurā laikā bloķēt Sīkfailu izmantošanu un izdzēst pastāvīgos Sīkfailus. Lai iegūtu papildinformāciju par Sīkfailu pārvaldīšanu, savā pārlūkprogrammā meklējiet izvēlni „Palīdzība”.

8.5. Sīkfailu bloķēšana vai ierobežošana var ietekmēt dažas Tīmekļa vietnes funkcijas.

8.6. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sīkfailus var izmantot arī Pārdevēja partneri vai citas trešās personas, kuras Pārdevējs nekontrolē. Par šo personu rīcību Pārdevējs nevar būt un nav atbildīgs. Ja rodas aizdomas, ka bez Jūsu atļaujas Pārdevēja partneri vai citas trešās personas, kuras Pārdevējs nekontrolē, izmanto Sīkfailus, Jums jāsazinās ar konkrētu Pārdevēja partneri vai citu trešo personu.

9. Trešās personas

9.1. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz tādas informācijas izmantošanu un izpaušanu, kuru mēs ievācam no Jums caur Tīmekļa vietni, ja vien Privātuma politikā nav skaidri noteikts citādi. Ja Jūs Tīmekļa vietnē vai citās tīmekļa lapās atklājat savu Personisko informāciju citām personām, neatkarīgi no tā, vai tie ir Klienti vai trešās personas, attiecīgās informācijas izmantošanai un izpaušanai var tikt piemēroti atšķirīgi noteikumi.

9.2. Tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Šo vietņu saturu Pārdevējs nekontrolē un par to saturu neatbild. Šīm vietnēm var būt savas privātuma politikas, ar kurām mēs iesakām iepazīties. Pārdevējs nekontrolē privātuma politikas un/vai citus noteikumus, kurus Jums piemēro trešās personas, tāpēc Jūs paši, pēc sava ieskata un riska, esat atbildīgi un apņematies tos ievērot gadījumos, kad tie attiecas uz Jums. Pārdevējs neatbild par citu vietņu privātuma politiku vai jebkuru citu saturu, kad Tīmekļa vietne satur saiti uz citām Tīmekļa vietnēm. Noklikšķinot uz saites, logotipa vai cita vietnes elementa, vai izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, tostarp tiešsaistes saziņu, lūdzu, ņemiet vērā, ka, noklikšķinot uz jebkuru no iepriekš minētajiem elementiem, Jūs varat iziet ārpus Tīmekļa robežām.

9.3. Pārdevējs nevāc nekādu informāciju par Klientiem no trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Privātuma politikā vai Noteikumos, kā arī tad, ja netiek ievērotas tiesību aktu prasības, Noteikumi vai tiek pārkāptas trešo personu tiesības.

10. Nobeiguma noteikumi un strīdu izšķiršana

10.1. Piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem tiek piemēroti noteikumi, kas norādīti Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā.

10.2. Pārdevējs patur tiesības laiku pa laikam pēs sava ieskata veikt šīs Privātuma politikas vai jebkuras tās daļu un jebkādas saistītās informācijas korekciju saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.